loopbaan,vitaliserend,assessment,matches,competenties

Wil jij zelf je loopbaan uitstippelen?

 
 • Wil jij (weer) met volle teugen genieten van het (werk)leven?
 • Ontdekken wat voor jou het meest vitaliserende loopbaanperspectief is?
 • Eindelijk weten wat je nou echt wilt?

 

“Hoe krijg ik inzicht in mijn eigen kwaliteiten en talenten, en ontdek ik mogelijkheden voor een vitaliserend loopbaanperspectief?”

Voor dit soort vragen en andere loopbaanvragen kan het zinvol zijn om een loopbaantraject te doorlopen.

Je kunt kiezen uit een traject van 3 of 5 maanden:

Het loopboontraject is zeer uitgebreid en geeft vele handvatten en inzichten waarmee je concreet verder kunt.
Je krijgt inzicht in je eigen handelen, je persoonlijke drijfveren en talenten. Daarnaast gaan we op zoek naar belemmerende opvattingen en overtuigingen die we gaan ombuigen naar bruikbare gedachten zodat je vervolgens kunt kijken waar jij gelukkig van wordt in je werk en wat je nodig hebt om te groeien. Kortom, je gaat jouw loopbaanperspectief vormgeven.

In het 5 maanden traject zijn meer coachsessies en kan er systemisch gekeken worden naar mogelijke vragen/blokkades. Hiervoor wordt apart een 1 op 1 sessie ingepland die op een nader te bepalen locatie zal plaatsvinden.

Om jouw doelstelling te realiseren, besteden we in dit traject aandacht aan:

 • Een inventarisatie van persoonlijke levens- en werkervaringen, kennisdomeinen, kwaliteiten, drijfveren, valkuilen en uitdagingen. Ook gaan we onderzoeken in hoeverre de keuzes in je werk en in je leven samenhangen met de persoonlijke en beroepsmatige wensen. Een en ander geschiedt aan de hand van opdrachten over levensloop, zingeving en vitaliteit, evenals de eventuele blokkades hierin.
 • De vaststelling van het meest vitaliserende beroepsperspectief en strategiebepaling.
 • Revitalisering
 •  

Plan van aanpak:

Er zullen al naargelang de gekozen duur,  6 of 9 gesprekken plaatsvinden. Deze vinden om de twee á drie weken plaats. Deze kun je zelf inplannen.  Tijdens het traject worden er opdrachten gegeven. Deze opdrachten lever je uiterlijk 3 dagen voor je volgende afspraak digitaal in.

De volgende onderwerpen met bijbehorende opdrachten kunnen aan bod komen:

 • Biografie; Aan de hand van je biografie gaan we op zoek naar patronen, kwaliteiten en nog veel meer.
 • Zeer uitgebreid assessment met als uitkomst een profiel van jou als persoon
 • Elementenvierhoek; De elementenvierhoek helpt je om te zien waar je drijfveren vandaan komen en waarom je doet wat je doet.
 • Op zoek naar zingeving; Wat geeft zin aan jouw leven?
 • Op zoek naar vitaliteit; Waar krijg jij energie van?
 • Loopbaanperspectief concretiseren; Aan de hand van de hiervoor genoemde punten gaan we kijken naar de baan/banen die bij jou passen.
 • Opstellen actieplan; Er wordt een actieplan opgesteld waarin duidelijk alle voorgaande uitkomsten in worden benoemd en hoe je deze kan inzetten in je verdere loopbaan keuzes.
  •  

Tijdens het dit traject waarin wordt gekeken welke koers je kan gaan varen, en wordt er gebruik gemaakt van diverse technieken.

Kosten:

Investering: 3 maanden incl. uitgebreid assessment € 1497,00

Investering: 6 maanden incl. uitgebreid assessment en een systemische opstelling € 2197,00

In deze moderne tijd, waarin we steeds meer digitaal doen, kan online coachen natuurlijk niet achterblijven. Ik biedt daarom de loopbaantrajecten ook online aan!

Neem contact op voor meer informatie